Klachtenregeling

Als therapeut vind ik het belangrijk dat u tevreden bent over de behandeling.  Toch kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent. Natuurlijk is uw eerste stap om dit tijdig met mij te bespreken zodat wij er samen alles aan kunnen doen om tot een oplossing te komen.

Mocht dat toch niet het gewenste resultaat geven dan is er een wettelijke klachtenprocedure geformaliseerd, namelijk:
Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/
inhoud/wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg.

 

Hoe een formele klacht in te dienen?

Als lid van de Vereniging ter bevordering van alternatieve therapieën (VBAG) ben ik verplicht aangesloten bij de RBCZ

Klachtenprocedure VBAG

Hieronder vindt u de klachtenfolder en klachtenregeling van de VBAG, alsmede de contactgegevens in geval van een klacht. 
https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/