De kosmische schijf

De kosmische schijf als instrument kan een zeer grote transformerende energie aanmaken. In het basischakra (onderste chakra) kunnen zich resten bevinden van niet volledig verwerkt karma (levensopdracht / levenslessen die je zelf gekozen hebt voor aanvang van dit leven), van pijn, ziekte en zielsverdriet. Deze resten verhinderen onze spirituele groei of zelfs de mogelijkheid tot genezing. Wanneer het basischakra niet goed werkt, kunnen er problemen ontstaan in elk van de hoger liggende chakra’s. Veel karmische of niet- karmische ziekten kunnen via dit basischakra behandeld worden m.b.v. de kosmische schijf.                                    Wanneer en mens gedurende lange tijd te kampen heeft gehad met bepaalde problemen en daarvoor al onder behandeling is geweest, echter zonder resultaat, is het raadzaam om een serie zgn. regressie behandelingen (ong. 8) met de kosmische schijf te overwegen. Als een mens niet meer wil vastzitten aan (onverwerkte) relatieproblemen, andere stoffelijke problemen, of in het lichaam verankerde ziekten en angsten, dan kan een serie behandelingen met de kosmische schijf oplossing bieden. De kosmische schijf zorgt er dan voor dat de ziel die je bent wordt teruggeworpen op zichzelf en wordt teruggebracht naar de oorsprong  en het doel  om in dit lichaam geboren te worden (karma of levensopdracht). M.a.w. de energie van de kosmische schijf brengt iemand terug in zijn/haar reïncarnatie opdracht. Het is dus een regressiemethode die je niet terugbrengt naar het verleden maar naar jezelf, naar wie of wat je werkelijk als ziel bent! In de praktijk kan dit voor mensen een sterke confrontatie opleveren. Maar de transcenderende energie  van de kosmische schijf werkt corrigerend naar ziel en bewustzijn en kan op die wijze nooit negatief werken en zorgt ervoor dat de karmische keuze, levensopdracht van de ziel van de cliënt zal worden ingevuld en uitgevoerd. Oude waarden en waarheden die belemmerend werken zullen zo worden losgelaten en men zal begrijpen en vooral voelen wat voor hem/haar echt belangrijk is en daar ook naar gaan leven en handelen.