Magnetiseren

Magnetiseren is het overdragen van energie aan diegenen die te weinig energie hebben en is ook het wegtrekken van energie daar waar een teveel, een opeenhoping van energie (“blokkade”) is. Magnetiseren is het in balans brengen van de energiestroom van de cliënt, zodat de energie weer onbelemmerd kan stromen door zijn/haar lichaam en energetisch systeem. Magnetiseren is een gave en de magnetiseur kan onbeperkt als tussenpersoon (medium) de energie aan de ander overdragen. D.w.z. dat de magnetiseur de energie, de krachten niet uit eigen bron haalt, maar ontvangt uit de astrale en/of kosmische energievelden. De magnetiseur voegt aan die energie zijn eigen zielskracht, liefde, bewustzijn  toe en brengt ze bij de andere binnen.