Malvatherapie

Bij malva therapie wordt een klacht benaderd vanuit een holistisch perspectief. Holistisch wil zeggen dat je ervanuit gaat dat lichaam, ziel en geest één dynamisch geheel zijn en dus onderling nauw met elkaar verbonden. Bij malva therapie wordt er dus niet alleen gekeken naar lichamelijke oorzaken van een kwaal of aandoening, maar ook naar de psychosociale, energetische en zielkundige oorzaken.

Bij malva therapie wordt er behandeld middels de energie systemen van het menselijk lichaam ofwel via de aura, chakra’s en meridianen. Vanuit holistisch standpunt bekeken omvat malva therapie het in balans brengen van lichaam, ziel en geest, waardoor het bewustzijn wordt vergroot.

Voor meer informatie zie: www.bvmt.nl  en www.malva-opleiding.nl