Gesprekstherapie

Hetvoeren van gesprekken kan mensen helpen om (meer) helderheid te creëren in hun gedachten, gevoelens en overtuigingen, zodat ze hun eigen beslissingen en veranderingen in hun leven kunnen doorvoeren.

De therapeut houdt zijn cliënt een spiegel voor die aanzet tot nadenken en voelen over zijn/haar eigen leven, zodat uiteindelijk antwoorden kunnen worden gevonden die leiden tot een aangenamer en onafhankelijker leven en waarbij  de eigen verantwoordelijkheden m.b.t. persoonlijk welbevinden duidelijk worden.

Belangrijk bij deze gesprekken is dat de cliënt zich bewust wordt van zijn/haar eigen problematiek en leert om zichzelf en daarmee ook anderen beter te begrijpen.

Het voeren van gesprekken is niet de oplossing van alle menselijke problemen, maar kan wel een uitkomst bieden om op een andere en effectievere manier naar het leven te kijken en ermee om te gaan.