Chakratherapie

Chakra’s zijn de centra van ons energetisch systeem. Er zijn 7 hoofdchakra’s en 5 nevenchakra’s die zich net iets buiten onze huid bevinden. Een tekort aan energie in een chakra duidt op een blokkade (=energieverstoring) en leidt op den duur altijd tot een klacht. Hetzelfde geldt voor een energieophoping op een bepaalde plaats of chakra.

 Er lopen vanuit de chakra’s verbindingen naar al onze organen en naar onze psyche. Daarom is een klacht op fysiek niveau evenals een psychische klacht juist te behandelen via het corresponderende chakra. Er zijn  specifieke behandelingen voor tal van lichamelijke en psychische aandoeningen.