TARIEVEN / VERGOEDINGEN 2023

Het eerste consult duurt ongeveer een uur en hierin volgt allereerst een intakegesprek waarin met de cliënt de klachten worden besproken. Vervolgens stel ik een energetische diagnose (heldervoelendheid, magnetiseren). Na deze intakefase geef ik aan wat ik voor de cliënt kan betekenen, welke behandelingen naar mijn idee nodig zijn.

 * Eerste consult (intake plus magnetiseren) Max. 1 uur € 55,00

 * Magnetiseren (30 min.) € 37,50
 * Overige therapieën per uur € 75,00
 * Klassieke kosmische schijf methode ( 1,5 tot 2 uur) € 107,50

 * Energetisch behandeling op afstand  (30 min.) € 37,50

VERGOEDINGEN
VBAG wordt door vrijwel alle zorgverzekeraars erkend. Welke therapieën/ behandelingen precies vergoed worden, is afhankelijk van je verzekeringspakket. Ik raad je dan ook aan om altijd zelf informatie in te winnen bij je eigen zorgverzekeraar omtrent jouw specifieke polisvoorwaarden. 
https://vbag.nl/consument/zorgverzekeraars-en-vergoedingen/